NAŠE STORITVE

• knjiženje poslovnih dogodkov
• obračune davka na dodano vrednost
• vodenje registra osnovnih sredstev z izračunom amortizacije
• obračun plač, regresov, pogodb o delu, avtorskih honorarjev
• spremljanje terjatev in obveznosti (saldakonti)
• knjiženje glavne knjige
• analitične evidence saldakontov
• izdelava zaključnih računov oz. letnih poročil za AJPES in DURS

ZAKAJ IZBRATI NAS?

• Oseben pristop podprt s sodobnimi informacijskimi rešitvami, ki nam je v letih delovanja prinesel zaupanje številnih strank.
• Prepričani smo, da lahko s pravočasnimi in pravilnimi informacijami ter ustreznim strokovnim svetovanjem pomagamo tudi vaše podjetje usmerjati k še boljšemu poslovanju.
• Brezplačna pomoč pri ustanovitvi podjetja v primeru, da nas izberete za vašega računovodjo.
• Izvrstna dosegljivost preko elektronske pošte in mobilnega telefona.
• Dokumentacijo lahko med drugim pošljete tudi po pošti, e-mailu, po dogovoru jo pridemo iskati na sedež vašega podjetja, ali dogovorjeno mesto.